ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 8266
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Διδασκαλειο Ξένων Γλωσσών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 7, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου Διδασκαλειο Ξένων Γλωσσών - Γραμματεία

επιστροφή