ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΚΕ (ΚΤΙΡΙΟ ΦΕΠΑ)
Τηλέφωνο 210 727 5564
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.,
Τμήμα: Τμήμα Γραμματείας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝ/ΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

επιστροφή