ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 5567
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Υγειονομική Υπηρεσία
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝ/ΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

επιστροφή