ΛΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 8261, 210 368 8271
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Εργαστήριο Πληροφορικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου PC-LAB

επιστροφή