ΜΠΕΚΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Τηλέφωνο 210 368 8236
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Τμήμα Λογιστηρίου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου 2ος Όρ. (Φοιτητικά Αναγνωστήρια)

επιστροφή