ΤΣΕΛΕΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο 210 746 1433
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μικράς Ασίας 75, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 19, 1ος Όρ. (Βιβλιοθηκη Σχ. Επιστ. Υγείας)

επιστροφή