ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 5338
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Σχολή: Θετικών Επιστημών,
Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Γραμματεία

επιστροφή