ΤΗΛΕΦΩΝΙΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τηλέφωνο 210 368 8079
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα,
106 80  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή