ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.
Τηλέφωνο 210 727 5637
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου 2ος Όρ.

επιστροφή