ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9128
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Κληροδοτημάτων,
Τμήμα: Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης Περιουσίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου γραφ.65 - Τμ. Εκκαθάρισης & Διαχείρισης Περιουσίας

επιστροφή