ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΧΑΪΔΩ
Τηλέφωνο 210 368 9528
E-mail
Ιδιότητα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Ιστορικό Αρχείο
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σκουφά 45, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου 1ος όροφος

επιστροφή