ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 9120
E-mail  
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Κληροδοτημάτων,
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικού
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 52, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου 5ος όροφος

επιστροφή