ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΜΑΚΡΙΝΑ
Τηλέφωνο 210 368 9522
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Ιστορικό Αρχείο
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σκουφά 45, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ - 1ος Όροφος

επιστροφή