ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων,
Διεύθυνση: Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων & Ιστορίας,
Τμήμα: Τμήμα Μουσείων & Ιστορικών Αρχείων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θόλου 5 & Κλεψύδρας, Πλάκα,
105 56  
Αρ. Γραφείου Μουσείο Ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών - 3ος Όροφος

επιστροφή