ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τηλέφωνο 210 746 1000
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θηβών 2, Περιοχή Γουδη,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 18Β, Ισόγ. (Θυρωρείο Τμ. Οδοντιατρικής)

επιστροφή