ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο 210 727 6075
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Σ.Ε.Φ.Α.Α.
Ταχυδρ. Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 41, Δάφνη,
172 37  
Αρ. Γραφείου Βιβλιοθήκη ΤΕΦΑΑ

επιστροφή