ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 746 2656
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μικράς Ασίας 75, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 16Β, 3ος Όρ. (Εργ. Παθολ. Φυσιολογίας)

επιστροφή