ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΤΑΜΠΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Τηλέφωνο 210 368 9765
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραμματεία Συγκλήτου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου Γραμματεία Παν/κής Συγκλήτου

επιστροφή