ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 9760, 210 368 9761
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή