ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
Τηλέφωνο 210 746 1400
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μικράς Ασίας 75, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 19, 1ος Όρ. (Βιβλιοθηκη Σχ. Επιστ. Υγείας)

επιστροφή