ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 8251
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Ευρέσεως Εργασίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου 4ος Όροφος - Γραφ. Δημοσίων Σχέσεων & Ευρέσεως Εργασίας

επιστροφή