ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο 210 727 5936
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.,
Τμήμα: Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Προβολής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή