ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τηλέφωνο 210 727 4045
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Σχολή: Θετικών Επιστημών,
Τμήμα: Γραμματείες των Σχολών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή