ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜ. Ε.Μ.Μ.Ε.
Τηλέφωνο 210 368 9570, 210 368 9571
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Αιόλου 42-44, Αθήνα,
105 60  
Αρ. Γραφείου 4ος Όροφος

επιστροφή