ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 7795, 210 727 7796
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου 7ος Όροφος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

επιστροφή