ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 4391
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Υγειονομική Υπηρεσία
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, είσοδος κτιρίου ΣΘΕ, ισόγειο

επιστροφή