ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 7541
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Γραμματείες των Σχολών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Κοσμητεία, 3ος Όρ.

επιστροφή