ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΚΕ (ΧΡ.ΛΑΔΑ)
Τηλέφωνο 210 368 9192
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.,
Τμήμα: Τμήμα Γραμματείας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 7ος Όροφος

επιστροφή