ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9179
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Περιουσίας,
Τμήμα: Τμήμα Επιστημονικoύ Εξοπλισμού
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 1ος όροφος, γραφείο 16

επιστροφή