ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ-ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 368 9654
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραμματεία Συγκλήτου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή