ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 6521
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΚΕ.ΒΙ.Σ.Θ.Ε. 3ος Όροφος

επιστροφή