ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 9145
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων,
Διεύθυνση: Δ/νση Διοικητικού,
Τμήμα: Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου γραφ.88 - Τμ. Διοικ. Μέριμνας

επιστροφή