ΔΡΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 5954, 210 727 4836
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Διεύθυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τμήμα: Τμήμα Συντήρησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Τμ. Συντήρησης. ΤΥΠΑ (ΘΕΤ. ΕΠ/ΜΩΝ)

επιστροφή