ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΙΝΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο 210 368 8663
E-mail
Ιδιότητα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τμήμα Σχολή: Νομική,
Τμήμα: Νομικής,
Ανήκει στο: Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 47, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου 3ος όροφος

επιστροφή