ΖΥΜΠΟΝΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 4118
E-mail  
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Διεύθυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τμήμα: Τμήμα Συντήρησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Τμ. Συντήρησης. ΤΥΠΑ (ΘΕΤ. ΕΠ/ΜΩΝ)

επιστροφή