ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Τηλέφωνο 210 368 9476
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σοφοκλέους 1, Αθήνα,
105 59  
Αρ. Γραφείου ΓΡΑΦΕΙΟ 402, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

επιστροφή