ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9771
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραφείο Πρύτανη
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή