ΤΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο 210 727 7688
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

επιστροφή