ΤΖΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 8212
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Εκπαίδευσης & Έρευνας,
Τμήμα: Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή