ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τηλέφωνο
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων,
Διεύθυνση: Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων & Ιστορίας,
Τμήμα: Τμήμα Μουσείων & Ιστορικών Αρχείων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σκουφά 45, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή