ΠΑΠΠΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο 210 368 9575
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Καπλανών 6, Αθήνα,
106 80  
Αρ. Γραφείου Ημιόροφος

επιστροφή