ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9138
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων,
Διεύθυνση: Δ/νση Διοικητικού,
Τμήμα: Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου γραφ.84 - Τμ. Διδακτικού Προσωπικού

επιστροφή