ΓΚΟΥΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο 210 368 8049
E-mail
Ιδιότητα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σόλωνος 104, Αθήνα,
106 80  
Αρ. Γραφείου 5ος Όροφος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

επιστροφή