ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τηλέφωνο 210 727 7791, 210 727 7790
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Φιλολογίας,
Τομέας: Κλασικής Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου 7ος Όροφος ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

επιστροφή