ΘΥΡΩΡΕΙΟ Σ.Θ.Ε (είσοδος γραμματειών)
Τηλέφωνο 210 727 4379
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΘΥΡΩΡΕΙΟ μεταξύ βιολογικού Φαρμακευτικού

επιστροφή