ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 8213
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Φοιτητικά Αναγνωστήρια και Βιβλιοθήκη
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου 2ος Όροφος

επιστροφή