ΚΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο 210 368 8193
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Παν/μίου Αθηνών Α.Ε.
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 52, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή