ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9582
E-mail  
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Καπλανών 6, Αθήνα,
106 80  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή