ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9356
E-mail  
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.,
Τμήμα: Τμήμα Συλλογής, Διάχυσης Πληροφοριών και Στήριξης Ερευνητικών Έργων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σταδίου 5, Αθήνα,
105 62  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή