ΤΜ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΚΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ
Τηλέφωνο
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή